fragment mojej kolekcji angielskich słówek z top 3000 najpowszejniejszych

Od których słówek zacząć naukę?

Słownictwo jest niewątpliwie pierwszym krokiem w nauce jaki powinieneś podjąć. Pytanie tylko od jakich słówek zacząć. Odpowiedź brzmi:

Angielski to pakiet korzyści i możliwości, które nabywasz wraz z jego nauczeniem się.

Angielski – korzyści, które motywują

Język angielski równa się ogromnemu pakietowi korzyści jaki my Polacy, możemy nabyć ucząc się tego właśnie języka. Tak się składa, że jest to język, którym posługują się najbogatsze kraje świata.

Składnia czasu Present Perfect Continuous

Present Perfect Continuous – wyjaśnienie

Present Perfect Continuous wyraża akcję, która rozpoczęła się w przeszłości i która nadal trwa. Załóżmy, że chcesz powiedzieć, że robisz zakupy

Składnia czasu Future Continuous

Future Continuous – wyjaśnienie i przykłady

Czas Future Continuous jest czasem przyszłym trwającym. Wskazuje on, że przyszła czynność tudzież akcja potrwa przez pewien okres czasu.

Składnia czasu Present Perfect Continuous

Future Perfect Continuous – wyjaśnienie

Czas Future Perfect Continuous stosuje się do mówienia o akcji, która na ogół już jakiś czas trwa i będzie trwać do określonego momentu w przyszłości.

Składnia czasu Future Perfect

Future Perfect – wyjaśnienie i przykłady

Czas przyszły, który używany jest głównie w połączeniu z określonym momentem w przyszłości. Służy do wyrażenia tego, że w pewnym przedziale czasowym…

Składnia czasu Future Simple

Future Simple – wyjaśnienie i przykłady

Służy do mówienia o tym, że coś się wydarzy lub coś jakieś będzie. Można mówić o przyszłości dalekiej lub bliskiej na przykład, że coś będzie dzisiaj.

Składnia czasu present continuous

Present Continuous – wyjaśnienie i przykłady

Present Continuous czyli czas teraźniejszy ciągły to jeden z najprostszych czasów w języku angielskim. Służy on do mówienia o akcji/czynności, która…

Skłądnia czasu Present Simple

Present Simple – wyjaśnienie i przykłady

Present Simple jest podstawowym i najczęściej używanym czasem w języku angielskim. Stosowany jest do mówienia o nawykach, niezmiennych sytuacjach, ogólnych prawdach…

Składnia czas Past Continuous

Past Continuous – wyjaśnienie i przykłady

Czas ten może być użyty sam lub w połączeniu z czasem Past Simple aby wyrazić fakt iż pewne zdarzenie miało miejsce w trakcie innej czynności.

Składnia czasu past perfect continuous

Past Perfect Continuous – wyjaśnienie

W czasie Past Perfect Continuous mówi się o akcji, która trwała w przeszłości przez określony czas po czym nastąpiło inne zdarzenie.

Składnia czasu past perfect

Past Perfect – wyjaśnienie i przykłady

Czas Past Perfect jest używany podczas relacjonowania zdarzeń. Służy w gruncie rzeczy do zaakcentowania, że jedna rzecz miała miejsce przed drugą.

Składnia czasu Past Simple

Past Simple – wyjaśnienie i przykłady

Past Simple jak sama nazwa wskazuje jest prostym czasem przeszłym. Jest to w zasadzie odpowiednik czasu przeszłego w języku polskim…

Składnia czasu Present Perfect

Present Perfect – wyjaśnienie i przykłady

Skrócona nazwa od Present Perfect Simple. Jest to czas teraźniejszy, który służy do wyrażania zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości i mają konsekwencje w chwili mówienia.

Screenshot z aplikacji Angielski z Rutą 3000

Angielski 3000 z Rutą

Angielski 3000 z Rutą to aplikacja internetowa, która skupia się na 3 najważniejszych aspektach w nauce języka angielskiego. Są nimi…